سایت آموزشی عابد محرمی

 

 Ø    عـابـد مـحـرمی

 E-mail: abedmoharamy@yahoo.com

abedmoharamy@gmail.com           

09126214183   

 

 

 

 

مدارکCertificates)

     

}        Certified Endpoint Security Associate

}       CIW Web Design 

}        +   Network 

}        CCNA

}        CCNP

}         MCSA Windows Server 2012 

}         MCSE Server 2012 Infrastructure


 

علاقه مندی ها (Areas of Interests)

مدیریت شبکه های کامپیوتری ، برنامه نویسی PHP ، طراحی بانک اطلاعاتی MySql Server ، SqlServer ،

 طراحی صفحات وب ، فعالیت در زمینه های فناوری اطلاعات